Firma S.P.D. “LALIKA” je osnovana 1989. godine u Bačkoj Palanci. Osnovna delatnost je bila održavanje i sevisiranje postojećih sušara za žitarice. Razvijajući posao i šireći krug firmi kojima smo održavali sušare, ujedno smo sticali iskustvo koje nam je dalo podsticaj da krenemo u sopstvenu proizvodnju sušara sa dvoprolazom toplog vazduha sa recirkulacijom vazduha hlađenja.

Proizvodnja je počela 1999. godine u sopstvenom pogonu i u potpunosti je osvojena, montirana i ispitana. Rešenje dvoprolaznih sušara nije novo, jedino je komplikovanije za izradu. Odlučili smo se na ovo rešenje jer pazimo na kvalitet i isplativost sušenja

Sušare naše konstrukcije postižu visok stepen iskorišćenja toplotne energije, (Na izlazu iz ventilatora otpadni vazduh ima temperaturu od 25 - 32 C i vlažnost od 92% do 99%) kompaktne su, modularne, lako se montiraju i održavaju, prilagođene su savremenim uslovima rada (frekventna regulacija, sve sušare imaju hvatače plevice).


Isplativost investicije se upravo bazira na uštedi energije i kvalitetu sušenja

NAŠE REŠENJE JE I KOMPLETAN RAD SA 2 ELEVATORA

(PRIJEM, GRUBI PREČISTAČ, SUŠENJE I ISPORUKA PREKO PREČISTAČA ILI DIREKTNO)

Vlasnik: Milan Miškov - Lalika